Välkommen till Värmlands Pistolskyttekrets officiella hemsida.

Resultatet för Värmlandscupen finns fortlöpande upplagda under fliken "Värmlandscupen"

Handlingar från kretsens årsmöte finns att hämta här

Nu finns det preliminära skjutprogrammet på sidans vänstra sida eller att hämta här.

För att publicera bilder på kretsens hemsida kontakta webbmaster.

Det slutliga resultatet för Sannaosta 2017 finns här.

För att följa kretsen finns flera olika sätt vilket beskrivs på denna sida