Välkommen till Värmlands Pistolskyttekrets officiella hemsida.

Kallelse till kretsens årsmöte finns här

Värmlandscupen är för närvarande pauserat men kommer snart att återuppstå.

Nu finns Värmlandskretsens verksamhetsberättelse rev 1 bland dokumenten på fliken "Årsmöte" 2020. Detta är en preliminär utgånva. Eventuella rättelser ska vara sekreteraren tillhanda senast 2020-03-28.

SPSF Förbundsstyrelsebeslut 2020-03-31om fortsatt tävlingsverksamhet finns att ladda hem här.


För att publicera bilder på kretsens hemsida kontakta webbmaster.

Nu finns resultatet från Kretsens Hemmabanetävling under fliken "Kretsens Hemmabana" samt här.

För att följa kretsen finns flera olika sätt vilket beskrivs på denna sida