Sociala media

Värmlandskretsen förekommer på ett antal olika sociala media. En av anledningarn är att snabbt nå ut med information. Detta kan vara speciellt viktigt i en krissituation. I flera fall krävs det att den enskilde gör vissa åtgärder för att få denna service. Detta beskrivs nedan.

Facebook

Vi finns på facebook. Dels i en sluten grupp där medlemskap söks via Claes-Håkan Carlsson (facebookkonto) och dels på en öppen sida som nås via iconen på höger sida på startsidan.

Twitter

Det finns en "Twitter" adress som ger möjligheten till snabb information från kretsstyrelsen till föreningar och medlemmar vid behov. Adressen är "kretss" och kan läsas via www.twitter.com/kretss. Denna information kommer i första hand att vara enkelriktad men det finns möjlighet att svara.

RSS-flöde

Akuella uppdateringar är nu överflyttat till rss-flöde. Genom att klicka på den oranga ikonen på vänster sida kommer en ny sida upp. På denna sida listas nya uppdateringar på hemsidan, och i vissa fall länkar till aktuell plats. Det går också att prenumerera på uppdateringar genom att klistra in den sidans adress i en rss-läsare. Detta är ett försök tillsvidare.

Mail

Det går också att komma i kontakt med kretsen via mailadressen mail@krets.se. Kretsen har också en maillista där medlemskap ansöks via varmland-pistol-subscribe@yahoogroups.com.