PistolSM2015

PistolskytteSM 2015

Alla nyheter som läggs ut finns samlade under fliken"Nyheter" där nyheter fortlöpande läggs upp.

PistolSM 2015 är nu avslutat

Arrangörerna tackar både tävlande och funktionärer för att tävlingarna var framgångsrika.

Denna sida kommer att städas under sommaren. Viss information kommer att finnas kvar och uppdateras under resten av året. Den slutna gruppen på Facebook kommer också att hållas öppen ytterligare en tid.

Under fliken "Media" kommer fortlöpande olika typer av inslag att läggas upp även efter tävlingarna.

Påminner också om att vi vill utnyttja er till att dela information. På Facebook och Instagram finns därför #PistolSM15 registrerat för att samla infomation.

Nu finns också uppdaterade resultat upplagda på hemsidan