Förutsättningar för Värmlandscupen

 

Enligt årsmötesbeslut 2003, 2004 och 2005 gäller följande förutsättningar för Värmlandscupen.

 

  1. Skytt får bara räkna resultaten från högst hälften av all kretsens tävlingar under ett kalenderår.
  2. Om antalet tävlingar delat i två inte blir ett heltal skall närmast högre heltal räknas. Exempelvis om det är 11 tävlingar under året skall 6 tävlingar räknas (11/2 =5,5).
  3. De bästa resultaten skall räknas för respektive skytt.
  4. Segraren i varje delcup får 15 poäng, tvåan 14 poäng osv
  5. Max 15 skyttar får poäng vid varje delcup/tävling
  6. Vid särskiljning om totalsegern skall vid samma antal poäng hos flera skyttar den räknas först som har flest 15-poängare
  7. Vid lika antal poäng på andra placeringar delas placeringen.
  8. Samma regler gäller för samtliga cuper, dvs fälskytte, revolver, precisionskytte och juniorcupen.
  9. I underlaget till föreningscupen får bara de poäng räknas som de skyttar som redovisas i cupens olika delar har.

 

Klarläggande: Om en skytt deltar i fler än hälften av årets tävlingar får bara de högsta placeringarna räknas. Om två skyttar delar ledningen så är det den som vunnit flest gånger som vinner. I andra placeringar spelar det ingen roll. I föreningscupen räknas bara de poäng som skytten maximalt kan. Detta innebär att om underlaget för året är fem tävlingar kan bara skyttens fem högsta resultat om denne erhållit poäng i fler tävlingar tillgodoräknas i föreningscupen.

 

 

 

Karlstad den 6 maj 2005

 

 

 

 

Thommy Unger                                      Claes-Håkan Carlsson

Ordförande                                                         Sekreterare