Administrativa regler för Värmlandscupen

 

Värmlandscupen är en tävling som årligen genomförs i Värmlandskretsens regi. Tävlingen omfattar följande grenar:

 

Beräkningsformer för dessa grenar fastställs i annat dokument. Nu gällande förutsättningar fastställdes av styrelsen den 6 maj 2005.

Kretsstyrelsen utser årligen administratör av redovisningen. Denne skall fortlöpande svara för att resultatgivning sker till kretsens skyttar.

 

  1. Tävlingsarrangören skall före tävling tillse att en aktuell resultatlista anslås på tävlingsplatsen. Denna skall tillhandahållas från administratören.
  2. Tävlingsarrangören skall senast en vecka efter tävlingen skicka den från aktuell tävling fastställda resultatlistan till arrangören. Denna resultatlista skall vara så detaljerad att inbördes placeringar lätt kan beräknas.
  3. Administratören skall så snart detta är möjligt publicera aktuell sammanställd resultatlista via kretsens maillista.
  4. Kretsstyrelsen, eller den styrelsen utser, tillser att den aktuella resultatlistan publiceras på kretsens hemsida.

 

 

Karlstad den xx maj 2006

 

 

 

 

Thommy Unger                                      Claes-Håkan Carlsson

Ordförande                                                         Sekreterare