Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Proposition1/24, Ändring kretsens stadgar
Verksamhetsberättelse rev 1
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport Nordenborgsfonden
Balansrapport Nordenborgsfonden
Budget 2024-2028
Motioner och propositioner till Förbundsmöte 2024, med Förbundsstyrelsen kommentarer

Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet (2024)
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2024 rev 1

Årsmötesprotokoll