Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse rev 2
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport Nordenborgsfonden
Balansrapport Nordenborgsfonden
Budget 2023-2027
Motioner och propositioner till Förbundsmöte 2023, med Förbundsstyrelsen kommentarer
Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet (2023)
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2023 rev 1

Årsmötesprotokoll