Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse rev 1
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport Nordenborgsfonden
Balansrapport Nordenborgsfonden
Budget 2022-2026
Motioner till Förbundsmöte 2022, med Förbundsstyrelsen kommentarer
Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet (2022)
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2022 rev 1

Årsmötesprotokoll