Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse rev 1
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport och balans rapport Nordenborgsfonden
Budget 2021-2025
Motioner till Förbundsmöte 2020, med Förbundsstyrelsen kommentarer

Motioner till Förbundsmöte 2021, med Förbundsstyrelsen kommentarer
Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet (2020)
Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet (2021)
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2021

Årsmötesprotokoll