Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse rev 1
Revisionsberättelse kretsen
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport och balans rapport Nordenborgsfonden
Budget 2020-2024
Motioner till Förbundsmöte 2020, med Förbundsstyrelsen kommentarer

Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2020

Årsmötesprotokoll
Protokoll extra årsmöte (2020-07-14)