Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse rev 2
Revisionsberättelse kretsen
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport och balans rapport Nordenborgsfonden
Budget 2018-2022
Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2018

Årsmötesprotokoll