Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse Slutlig
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport och balans rapport Nordenborgsfonden
Budget 2017-2021
Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2017

Årsmötesprotokoll