Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport och balans rapport Nordenborgsfonden
Budget 2016-2020
Värmlandskretsens svar på motioner efter årsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2016

Årsmötesprotokoll