Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport Nordenborgsfonden
Balansrapport Nordenborgsfonden
Budget 2015-2018
Motioner och propositioner till 2015-års förbundsmöte
Värmlandskretsens svar på motioner efter årsmötet

Årsmötesprotokoll