Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Valberedningens förslag
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport Nordenborgsfonden
Balansrapport Nordenborgsfonden
Budget 2012-2016
Motioner och propositioner till 2013-års förbundsmöte
Värmlandskretsens svar på motioner efter årsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2013

Årsmötesprotokoll