Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Valberedningens förslag
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport Nordenborgsfonden
Balansrapport Nordenborgsfonden
Budget 2012-2016
Förslag nya stadgar för"Fonden till Rolf Nordenborgs minne"
Motioner till 2012-års förbundsmöte
Värmlandskretsens svar på motioner efter årsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2012

Årsmötesprotokoll