Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Stadgar
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Valberedningens förslag
Resultaträkning kretsen
Balansräkning kretsen
Resultaträkning Nordenborgsfonden
Balansräkning Nordenborgsfonden
Budget 2011
Motioner till 2011-års förbundsmöte
Värmlandskretsens svar på motioner efter årsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2011

Årsmötesprotokoll