Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse, rev 2
Revisionsberättelse kretsen
Revisionsberättelse Nordenborgsfonden
Valberedningens förslag
Resultaträkning kretsen
Balansräkning kretsen
Resultaträkning Nordenborgsfonden
Balansräkning Nordenborgsfonden
Budget 2010
Proposition till 2010-års förbundsmöte
Motioner till 2010-års förbundsmöte
Värmlandskretsens svar på motioner efter årsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2010

Årsmötesprotokoll