Följande dokument är under året utskickat från kretsstyrelsen till föreningarna: