På denna sida finns följande uppgifter:

Stadgar

Kretsstyrelse 2022

Vision
Verksamhetsplan 2022

Adress:
Värmlands pistolskyttekrets
c/o C-H Carlsson
Olsmässvägen 6
653 46 Karlstad

tfn: 070-565 90 22

Mail:
mail@krets.se