På denna sida publiceras de föreningsutskick som förbundet skickar ut:

2010
Föreningsutskick nr 1

2011
Föreningsutskick nr 3

2012
Föreningsutskick nr 3

2013
Föreningsutskick nr 2

2014

2015

2016
Föreningsutskick nr 4

2017

2018
Föreningsutskick nr 1