Årsmöteshandlingar

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse rev 1
Revisionsberättelse kretsen
Resultatrapport kretsen
Balansrapport kretsen
Resultatrapport och balans rapport Nordenborgsfonden
Budget 2019-2023
Värmlandskretsens svar på motioner till Förbundsmötet
Verksamhetsplan Värmlandskretsen 2019

Årsmötesprotokoll