Vid Värmlandskretsens årsmöte den 26 mars 2011 beslutades om nya stadgar.

Dessa är anpassade från SPSF normalstadgar för kretsar. Dokumentet finns att hämta här.