På denna sida publiceras de föreningsutskick som förbundet skickar ut:

2010
Föreningsutskick nr 1